×

Klinisch onderzoek laat zien dat hielpijn bij kinderen erg veel voorkomt

Klinisch onderzoek laat zien dat hielpijn bij kinderen erg veel voorkomt

Onderzoekers aan de Universiteit van Zuid-Denemarken hebben sinds 2008 gegevens verzameld over kinderen in scholen en kleuterscholen in de gemeente Svendborg [1]. Een van de doelstellingen van dit onderzoek is om te kijken of langere schooldagen een positief effect hebben op de gezondheid van kinderen en specifiek of kinderen pijn in de spieren en gewrichten ervaren als gevolg van langere schooldagen.

Door Signe Fulgkjær, chiropractor, PhD.

De ziekte van Sever Schinz is de meest voorkomende aandoening

Het onderzoek toonde aan dat kinderen vaak pijn in hun benen voelen en dat ongeveer 50 procent van de schoolkinderen pijn in hun benen voelen in de loop van een schooljaar [2]. Het onderzoek wees uit dat de ziekte van Sever Schinz de meest voorkomende aandoening is onder kinderen tussen 6 en 12 jaar oud [3]. Enkel- en hielpijn bereiken hun toppunt rond de leeftijd van 11 jaar [2].

Het onderzoek toonde ook aan dat beenpijn kan blijven terugkeren: kinderen beschreven het als tijdelijk en zonder specifieke aanleiding [2]. (ref. Fuglkjær)

Tekstberichten en interviews met ouders

Een uitgebreider begrip van de spier-, gewrichts-, rug-, nek-, arm- en beenpijn van het kind werd verkregen doordat de kinderen wekelijks tekstberichten naar hun ouders stuurden. Als de ouders reageerden dat hun kind die week pijn hadden, werden ze daarna geïnterviewd door een chiropractor of fysiotherapeut. Kinderen met aanhoudende pijn werden onderzocht en er werd een diagnose gegeven.

Het onderzoek verzamelde gegevens van meer dan 1.000 schoolkinderen in de gemeente Svendborg, een hoeveelheid die kan worden gezien als representatief voor de algemene bevolking in Denemarken.

Bronnen:
1. The Childhood Health, Activity, and Motor Performance School Study Denmark (The CHAMPS-study DK). BMC Pediatr 2012, 12:128.

2. Fuglkjaer S, Hartvigsen J, Wedderkopp N, Boyle E, Jespersen E, Junge T, Larsen LR, Hestbaek L: Musculoskeletal extremity pain in Danish school children – how often and for how long? The CHAMPS study-DK. BMC Musculoskelet Disord 2017, 18(1):492.

3. Jespersen E, Rexen CT, Franz C, Moller NC, Froberg K, Wedderkopp N: Musculoskeletal extremity injuries in a cohort of schoolchildren aged 6-12: a 2.5-year prospective study. Scand J Med Sci Sports 2015, 25(2):251-258


Als u niet zeker weet of de hielpijn van uw kind wordt veroorzaakt door de ziekte van Sever Schinz, kunt u, de test doen om het zeker te weten.


Cookies