×

De ziekte van Sever Schinz – over het hoofd gezien en pijnlijk, maar behandelbaar

De ziekte van Sever Schinz – over het hoofd gezien en pijnlijk, maar behandelbaar

In 2017 verzamelde fysiotherapeut Per Øllgaard op systematische wijze gegevens over de fysieke toestand van kinderen met symptomen van de ziekte van Sever Schinz.

Resultaten
– De kinderen hadden gemiddeld langer dan 10 maanden last van hielpijn en gedwongen pauzes
– Ongeveer 80% van de kinderen stopte tijdelijk of permanent met hun sport
– Meer dan 90% van de kinderen zag geen verbetering met conventionele behandeling (hielkom, rust, oefeningen, sporttape en andere steunartikelen)

Informatie en op maat gemaakte inlegzolen
Informatie over de fysiologie en een op maat gemaakte binnenzool (om de hiel te verhogen en de druk weg te nemen van het hielbeen), hielp de meeste kinderen in dit onderzoek om hun sport door te zetten en te voorkomen dat ze met hun beweging moesten stoppen.

Perspectieven
De ziekte van Sever Schinz komt niet terug nadat een kind volgroeid is en de groeischijf is samengegroeid tot één massief bot.

Vanuit een gezondheidsperspectief is het echter van het uiterste belang dat kinderen met de ziekte van Sever Schinz niet belemmerd worden in hun beweging tijdens deze ontwikkelingsjaren, aangezien gebrek aan beweging negatieve psychologische en fysieke consequenties kan hebben voor deze kinderen, wat kan leiden tot inactiviteit, demotivatie en problemen op school.

Methodes
492 kinderen met hielpijn in de groeischijf werden onderzocht en gediagnostiseerd. 469 werden meegenomen in het onderzoek en kregen de interventie.

De basisinformatie werd verzameld door de fysiotherapeut en informatie werd gegeven over de oorzaak van de aandoening, de behandeling en de vooruitzichten. Bij wijze van opvolging werden de ouders gevraagd om hun kwalitatieve beoordeling van het effect vna de interventie te geven – drie weken na de interventie.

Contactgegevens
Øllgaard, Øllgaard, P., BA fysiotherapeut sport en beweging, Viborg
T: 0045 2460 6766 M: info@solemaids.dk 

Folmann, B., bijzonder hoogleraar, PhD, University College South Denmark
T: 0045 2871 2248 M: birgitte@folmann.com

Cookies